Літаратура

Станкевіч Ян. За родную мову й праўдзівы назоў
zoom Павялічыць малюнак

Станкевіч Ян. За родную мову й праўдзівы назоў

25,00 p.
Колькасьць: 

Другое выданьне. ― Смаленск: Інбелкульт, 2013. ― 742 с.

ISBN 978-5-9904531-7-3.

У гэтым выданьні зьмешчаныя выбраныя працы вядомага беларускага нацыянальнага дзеяча Яна Станкевіча (1891—1976), якія ў 1910—1970-я гг. друкаваліся на старонках беларускага пэрыядычнага і непэрыядычнага друку як у Беларусі, так і за яе межамі. Друкаваныя працы надзвычай разнастайныя як паводле жанраў, так і паводле тэматыкі.

ЗЬМЕСТ:

I.

Biełarus
Klicz

Гоман
Беларусы-ўцекачы ў Расеі
Беларускі рух сярод беларускага каталіцкага духавенства
Польскае войска ў Расеі
Нягодные дзеці
Будзьце актыўнымі!
Prypieŭki (Рэцэнзія)
3 Сакольшчыны
Пскоўская Беларуская Рада
Беларусь, Літва і Балтыка

Незалежная Беларусь
Няхай жыве Беларускае войска
Вільня. 07.11.19
Каб выпусьціць палітычных арэштаваных
Беларускія жыды, ці жыды як грамадзяне Беларусі

Беларуская думка
“Гаспадароў” вязуць
С.п. Тэкля Станішэўская    

Беларускі звон
Ад Прэзыдыуму Т-ва беларускае школы

Наша думка
Беларуская школьная справа

Беларускі студэнт
Нашыя заданьні
Нацыянальны назоў Беларусоў
3 жьцьця Беларускае Каталіцкае Царквы
Народная мова ў Цэрквах
Першы абавязак
Абвешчаньне незалежнасьці Беларусі ў сьвятле ідэі гаспадарсьцьвенасьці...
С. Некрашэвіч. Правапіс спрэчных дзеяслоўных формаў (Рэцэнзія)
Адраджэньне (Рэцэнзія)
Josef Šusta. Dějiny Evropy v letech 1812—1870. I, выдаў Vesmír у Празе, стар. 306 іn 40 [1923] (Рэцэнзія)
Prof. Jiři Janda. Naše spěvné ptactvo (Рэцэнзія)
Сялянства ў чужых краёх
Маленькі фэльетончык на тэму нашых дзён
Лекцыі інж. Шэрвуда Эдды
Як у Радавай Беларусі рэагавалі на перасьледаваньне Беларусоў Палякамі
Заліваюцца польскай гараю
Не памагайма нашым непрыяцелям
Свая дарога    
Заданьні эміграцыі
Наш абавязак
Скурныя драбязьлівыя інстынкты
“Рунь” (Рэцэнзія)
“Ластаўка” (Рэцэнзія)
Удаюць!

Крывіч
Думкі і разважаньні
Маскальшчына і Эўропа
Праф. Карскі і яго “Белорусы”

Народ
Ліст у Рэдакцыю
Аб памозе на адбудову
“Лектар думаў аб грамадзянстве, а грамадзянства думала аб сваім лектару”
Сваяцтва заядае
“Навука” I. Дварчаніна
Сьв. п. Ян Тарчэўскі
Соймавая прамова пасла д-ра Я. Станкевіча пры чытаньні буджэту Міністэрства асьветы й вераў
Праўдзівыя і хвальшаваныя ідэі

Sprawy narodowościowe
Дыялекты беларускай мовы
Час узьнікненьня беларускай і ўкраінскай нацыяў
Рэформа граматыкі беларускай мовы ў БССР

Нёман
Вялікі князь Вітаўт як беларускі гаспадар
Зьбіраньне народных скарбаў

Balticoslavica
Стан дасьледаваньняў клясыфікацыі дыялектаў беларускай мовы
Stang Chr. S. Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums…(Рэцэнзія)
Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej
Пісьменьнікі БССР аб рэформе правапісу беларускай мовы (Рэцэнзія)
Огієнко І. Загублена україньска грамота половини XV віку. Палеографічно-лінгвістичний нарис (Рэцэнзія)

Калосьсе
Севяране — беларускае племя
Мова крывіцкага (беларускага) рукапісу XVI стаг. “Аль кітаб”
Новая праца з гісторыі беларускага языка (Рэцэнзія)

Беларуская газэта
Выдатны маскоўскі вучоны аб беларусах

Biełaruski Hołas
Važnaja sprava
A jak u nas pravasłaŭnych?
Zvyčajnaja pavinnaść
Zaharadžajma darohi raskładu
Da zvyčajnaj chormy chryščonych imionaŭ biełaruskich
Sprava patrabuje vyjaśnieńnia
Palemika z Pańkovam
Da histaryčnych nazovaŭ biełaruskaha narodu
Kanstancin Jezavitaŭ
Śv. p. Uładzisłaŭ Kontaŭt
Značeńnie Łastoŭskaha u ruchu kryvickim

Adradžeńnie
Ад Рэдакцыйнае Калегіі
За родную мову ў жыцьці рэлігійным і ў сьвятынях
Трэба нам каталіцкая арганізацыя!
3 гісторыі каталіцтваў Беларусі (Крывіі)
Хведзькава дудка

Бацькаўшчына
Зьезд Крывіцкага Навуковага Таварыства Пранціша Скарыны
“Літоўская плынь” у нацыянальным адраджэньні беларускага народу
Цэзары й цэзары-макулінкі
Пісьмо ў Рэдакцыю
Хто можа ехаць да Амэрыкі
Трэба ведаць і шырыць праўду
Колькі зацемкаў
Вячаслаў Ластоўскі
Беларусь на конадні Першае сьветнае вайны
Сваеасаблівая моваведа п. Сідарука
Да бакалаўраў, магістраў і інш.
Не шануйма русыфікацыі!
Захоўвайма хорму сваіх назоваў
Адзін з прыкладаў хвальшаваньня праўды
Скончма дыскусію пра “распакоўваньне”!
Трэба мацнейшая нацыянальная атмасфэра
Ліст у Рэдакцыю
Зьвярненьне да выдаўцоў і собсьнікаў беларускіх кніжак на продаж
Зьвярненьне да ўсіх, хто мае беларускія тэатральныя творы
Адна культура — лек, другая — атрута
Адказ на купалаўскую анкету
Пра Беларускую Сялянска-Работніцкую Грамаду
Да “Кургана” Я. Купалы
Да аргумэнтаў дамаганьня незалежнасьці Беларусі
Парупмася пра дзяцей!
Культурна-асьветныя сходы Беларусаў Нью Ёрку й Джэрсі Сіты
Да 10-ых угодкаў выхаду “Бацькаўшчыны”
3 працы Крывіцкага Навуковага Т-ва Пранціша Скарыны
“Танцавальныя вечары”
Нельга вытрываць
Вялікае заданьне
Вялікае Княства Смаленскае
Папраўка
Беларускія высокія школы ў мінуласьці
Вянкі ўюць
“Узыходзіла сонца незалежнае Беларусі”
На бакох “Успамінаў” В. Рагулі
Яшчэ да віцьця вянка
Чыя тэндэнцыя?
Колькі зацемкаў да Стагановічавае абароны “Ўспамінаў” В. Рагулі
Парушаймася пра свае справы
Тое-сёе пра Беларусаў у ўспамінах Е. Кусковай
Уладзімер ці Валадзімер?
Адкрыты ліст да Сп. Волаціча

Веда
Ад Рэдакцыі    
Трэба нам свая друкарня
Вайна ў Карэі
Іміграваньне беларускіх ДП у ЗГА
3 расійска-комуністычнага народазабіўства Беларусаў
Патрэба навуковай працы
Адказ сп. Скуратовічу
Характар а гаспадарствавы лад старавечных Беларусаў, Украінцаў а Расійцаў
Літоўскі — ня Лятувіскі корпус 1817—1831    
Тое-сёе аб друкарскіх майстрох беларускіх — Пётру Мсьціслаўцу, Івану Федаровічу а Грыню Івановічу
Некаторыя вялікія здарэньні ў месяцу лютым у гісторыі Крывіч
“Літоўская” плынь ў нацыянальным адраджэньню беларускага народу
Поды апрычонасьці беларускага народу
Беларуская друкарская акцыйная супалка ў Ню Ёрку
Інстытут найноўшае гісторыі Беларусі
Паляшукі й Палявікі
Сьв. памяці Мікалай Войтаў
Беларусы Пуцівельскага павету, б. Курскае губэрні
Што было ў жніўню ў гісторыі Крывіч
Траґедыя зь нясьведамасьці
Сьв. памяці Мікола Равенскі
Беларусь і Ўкраіна
Беларуска-мусульманская колёня на Брукліне ў Ню Ёрку
I. Насовіч праз назоў “Крывічы”
Ад Выдавецтва й Рэдакцы
Археолёґам вялікалітоўскім Масква забараніла азначаць век і этнос археолёґічных памятак
Ацец, Дохтар Віктар Войтанка-Васілеўскі
Выдатныя вялікаліцьвіны (Беларусы)
Ці езьдзіў дохтар Пранціш Скарына да Масквы?
Да паходжаньня Хведара Дастаеўскага
Волька Трэска хвальшуе гістору свайго народу
Ivan Lubachko. Belorussia inder soviet rule. 1917—1957 (Іван Любачка. Беларусь пад радзкаю ўладаю). Выданьне ўнівэрсытэту ў Кентукі ў Задзіночаных гаспадарствах Амэрыкі, 1972 г., б. 219) (Рэцэнзія)
Паўла Урбан. У сьвятле гістарычных фактаў. Мюнхен, 1972, Нью Ёрк, бач. 129 вялікага формату (Рэцэнзія)
J. Dingley. The Two Versions of the Gramatyka Slovenskaja of Ivan Uževič (The Journal of Byelorussian Studies, vol. 11, № 4, p. 369—384) (Рэцэнзія)

Палесьсе
3 гісторыі Палесься
Дзе Палесьсе?

Беларускі зборнік
Нашаніўства й бальшавізм

Беларус
Да пажваўленьня грамадзкай дзейнасьці
Шчырасьць і дзейнасьць
Бязьдзейнасьць, яе прычына й лекі
Абавязак нацыянальнае працы
Дачыненьні між нас
Справа неадвалочная
“Гаспадар” і “гаспадарства”

Незалежнік
Бачыны “Незалежніка” адчыненыя ўсім
1000 год бязь зьмены
Бэлэр Менск
Нарысы гісторыі мастацтва беларускага
“Крывічы” а “Вялікалітва”
За лепшае кіраўніцтваў Бэлер Менску
Яшчэ пранішчэньне Бэлер Менску
Сьвятой памяці Др. Станіслаў Грынкевіч
Як жылося нашым людзём пад ігом маскоўскім
Ведамкі праз тое, што й як было ў Расіі
Каля Саўчыца
Зьмітра Бакуновіч, адзін із чысьленых паўстанцаў 1863 г.
Да жанібаў
Наказуем праз добрае, каб зь яго карысталі
Адцямляем благое, каб яго паправіць

Божым шляхам
Рома, экклезія, іконы

Веча
За беларускую моладзеж!
Зь 9-ае сустрэчы
Навуковая канфэрэнцыя ў Чыказе
“Веча” й крытыка “Веча”
За родную мову й праўдзівы назоў
Бальшавізма — арганічная зьява ў Расіі
3 роднае мовы
Да палітычнае арганізацыі

II.

Начэпнасьць
Што было і што павінно быць
Prahrama Biełaruskaj narodnaj partyji (sialanskaj)
Рупмася аб сабе, а чужнікі самі аб сабе парупяцца
Прамовы Яна Станкевіча ў Польскім Сойме (1928—1929 г.)
Даніла Дыфоу. Робінзон Крузо
Курс нядзельнае школы
Жыдоўскія рэлігійныя песьні пабеларуску
Зацемкі да гісторыі беларускай мовы на падставе рукапісу “Аль-Кітаб”
Апытальнік да зьбіраньня дыялектычных і некаторых агульных асаблівасьцеў беларускага (крывіцкага) языка
Ды што гэта за паўстала    
Курс беларускае мовы
Палажэньне ў Лідзкай акрузе Генэральнага Камісарыяту Беларусі
Перадмова да “Новага песеньніка крывіцкага (беларускага) для школаў
Проект аднаўленьня Сьветнае арганізацы беларускае (вялікалітоўскае) эміграцы (САБЭ)
Прачхнімася й ратуйма нашу эміграцыю дзеля народу свайго!
Лукаш Дзекуць-Малей
Нашыя заданьні

III.

Жніво і дажынкі
Biełaruskija kazki

Камэнтары
Іменны паказьнік

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH