Літаратура

Баршчэўскі Л. П. Беларуска-польскі тэматычна-тэрміналагічны слоўнік
zoom Павялічыць малюнак

Баршчэўскі Л. П. Беларуска-польскі тэматычна-тэрміналагічны слоўнік

10,00 p.
Колькасьць: 

Białorusko-Polski słownik tematyczno-terminologiczny: больш за 40 000 слоў / Укладальнік Лявон Баршчэўскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2014.— 334 с.

ISBN 978-985-6992-58-5

Слоўнік утрымлівае больш за 40 тысяч беларускіх і польскіх тэрмінаў, паняццяў, выразаў, назваў і ўласных імёнаў з такіх дысцыплінаў, як літаратура, мова, мастацтва (культуралогія), гісторыя, грамадазнаўства (паліталогія, правазнаўства, сацыялогія, філасофія), геаграфія, біялогія, хімія, фізіка, астраномія, матэматыка і інфарматыка.

Разлічаны на шырокае кола карыстальнікаў, але ў першую чаргу можа быць карысным школьнікам і студэнтам (перш за ўсё гуманітарных напрамкаў) Беларусі і Польшчы.

ЗМЕСТ:

Прадмова
Przedmowa

Выкарыстаныя слоўнікі і спецыяльная літаратура / Źródła leksykograficne

Некаторыя фарманты беларускіх тэрмінаў і іх прыблізныя польскія адпаведнікі / Niektóre formanty białoruskich terminów oraz ich możliwe polskie odpowiedniki

Умоўныя скароты і знакі, прынятыя ў слоўніку / Skróty i znaki użyte w Słowniku

Навуковая i агульнадыдактычная лексіка / Słownictwo naukowe i ogólnodydaktyczne

Тэрміны з філалогіі, рыторыкі, эстэтыкі, культуралогіі і мастацтвазнаўства / Terminologia filologii, retoryki, estetyki, kulturoznawstwa i historii sztuki

Назвы некаторых знакамітых твораў літаратуры і мастацтва / Tytuły niektórych arcydzieł literatury i sztuki

Тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі / Terminy, pojęcia i nazewnictwo historyczne

Тэрміны і назвы з іншых грамадскіх навук / Terminologia i nazewnictwo innych nauk społecznych

Тэрміны i назвы з фізічнай геаграфіі, геалогіі, гідралогіі, глебазнаўства, метэаралогіі, кліматалогіі / Terminologia i nazewnictwo fizycznej geografii, geologii, hydrologii, gleboznawstwa, meteorologii, klimatologii

Тэрміны з біялогіі, экалогіі і медыцыны / Terminologia biologii, ekologii i medycyny

Хімічныя тэрміны / Terminologia chemiczna

Тэрміны з фізікі і астраноміі / Terminologia fizyczna i astronomiczna

Назвы некаторых сузор’яў / Naywy niektórych gwiazdozbiorów

Тэрміны з матэматыкі і інфарматыкі / Terminologia matematyczna i informatyczna

Некаторыя гістарычныя і міфалагічныя імены, прозвішчы і прыдомкі / Niektóre imiona, nazwiska i przezwiska historyczne oraz mitologiczne

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH