Літаратура Гісторыя

На галоўную
Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды
zoom Павялічыць малюнак

Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды

50,00 p.
Колькасьць: 

Эсэ. – Менск : Радыё Свабода, 2015. – 668 с. : іл. – (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодьдзе) – 3-е выд., дап.

ISBN 978-0-929849-71-3

"Імёны Свабоды" – гэта 300 гістарычных партрэтаў герояў беларускай свабоды XVIII – XXI стагодзьдзяў. Кніга можа служыць дапаможнікам для напісаньня раманаў, здыманьня фільмаў, абароны дысэртацыяў, зьмены назваў вуліц, плошчаў і гарадоў.

ЗЬМЕСТ:

Энцыкляпэдыя любові. А. Лукашук

 

Тадэвуш Рэйтан

Тадэвуш Касьцюшка

Тамаш Ваўжэцкі

Якуб Ясінскі

Стафан Грабоўскі

Ян Баршчэўскі

Казімер Чарноўскі

Міхал Рукевіч

Тамаш Зан

Валенці Ваньковіч

Міхал Валовіч

Эмілія Плятэр

Напалеон Орда

Сымон Канарскі

Генрык Дмахоўскі

Аляксандар Рыпінскі

Яўстах Тышкевіч

Францішак Савіч

Арцём Вярыга-Дарэўскі

Аляксандар Незабытоўскі

Ахіла Банольдзі

Рамуальд Траўгут

Людвік Нарбут

Флярыян Даноўскі

Цэлястын Цэханоўскі

Міхал Цюндзявіцкі

Міхал Андрыёлі

Каміла Марцінкевіч

Баляслаў Калышка

Кастусь Каліноўскі

Альгерд Абуховіч

Адам Пуслоўскі

Эдвард Вайніловіч

Мікалай Судзілоўскі

Янка Лучына

Ігнат Грынявіцкі

Магдалена Радзівіл

Ігнат Буйніцкі

Мітрафан Доўнар-Запольскі

Раман Скірмунт

Лявон Вітан-Дубейкаўскі

Ёсіф Стаброўскі

Аляксандар Уласаў

Цётка

Мікалай Шамяціла

Васіль Захарка

Мэльхісэдэк

Пётра Крачэўскі

Іван Пуліхаў

Вацлаў Іваноўскі

Усевалад Ігнатоўскі

Янка Журба

Іван Луцкевіч

Уладзіслаў Галубок

Янка Купала

Якуб Колас

Станіслаў Булак-Балаховіч

Францішак Аляхновіч

Вацлаў Ластоўскі

Язэп Лёсік

Антон Луцкевіч

Палута Бадунова

Сымон Рак-Міхайлоўскі

Вячаслаў Селях-Качанскі

Юліяна Вітан-Дубейкаўская

Мікола Равенскі

Уладзімер Пракулевіч

Фабіян Шантыр

Язэп Драздовіч

Вінцэнт Гадлеўскі

Язэп Мамонька

Даніла Васілеўскі

Антоні Ляшчэвіч

Сяргей Палуян

Клаўдзі Дуж-Душэўскі

Язэп Варонка

Макар Краўцоў

Антон Баліцкі

Аркадзь Смоліч

Іван Саланевіч

Янка Станкевіч

Максім Багдановіч

Андрэй Цікота

Адам Станкевіч

Рыгор Шырма

Антон Сокал-Кутылоўскі

Аляксандар Чарвякоў

Зоська Верас

Канстанцыя Буйла

Максім Гарэцкі

Аляксандар Ружанцоў

Аляксандар Ляўданскі

Кастусь Езавітаў

Паўліна Мядзёлка

Леаніла Чарняўская

Казімер Смулька

Францішак Кушаль

Тамаш Грыб

Ванда Лявіцкая

Васіль Русак

Ігнат Канчэўскі

Аляксандар Орса

Зьміцер Прышчэпаў

Язэп Адамовіч

Юрка Лістапад

Лявон Савёнак

Леў Акіншэвіч

Яўхім Кіпель

Якуб Харэўскі

Аляксандар Адамовіч

Міхал Забэйда-Суміцкі

Пётра Сергіевіч

Уладзімер Дубоўка

Хася Прусьліна

Сяргей Пясецкі

Апалёнія Савёнак

Міхась Зарэцкі

Янка Геніюш

Вацлаў Пянткоўскі

Міхал Ляпеха

Тодар Кляшторны

Мікола Абрамчык

Натальля Арсеньнева

Тамара Цулукідзэ

Марыя Кіпель

Янка Шутовіч

Алесь Дудар

Паўлюк Шукайла

Нічыпар Мяцельскі

Стэфанія Станюта

Юрка Віцьбіч

Мікола Ўлашчык

Сяргей Новік-Пяюн

Аляксандра Саковіч

Станіслаў Станкевіч

Натальля Вішнеўская

Барыс Кавэрда

Міхал Вітушка

Рыгор Крушына

Мікалай Лапіцкі

Апалёнія Пяткун

Яўгенія Пфляўмбаўм

Валеры Маракоў

Антон Адамовіч

Лукаш Калюга

Сяргей Ракіта

Яніна Каханоўская

Пятро Конюх

Ларыса Геніюш

Зьмітрок Астапенка

Вітаўт Тумаш

Уладзімер Дудзіцкі

Леў Гарошка

Пётра Сыч

Аўген Калубовіч

Пятро Бітэль

Вячаслаў Шыдлоўскі

Тодар Лебяда

Лявон Случанін

Казімір Сьвёнтар

Часлаў Сіповіч

Уладзіслаў Чарняўскі

Янка Брыль

Вячаслаў Зайцаў

Франціш Бартуль

Мікалай Пятрэнка

Леся Беларуска

Мікола Дэмух

Барыс Рагуля

Аляксей Карпюк

Язэп Юхо

Мікола Ермаловіч

Янка Юхнавец

Лявон Луцкевіч

Леанід Карась

Васіль Быкаў

Артур Вольскі

Рыгор Клімовіч

Уладзімер Салавей

Алесь Усюкевіч

Янка Сурвіла

Кастусь Акула

Янка Філістовіч

Лідзія Вакулоўская

Уладзімер Кулажанка

Вольга Церашчатава

Алесь Адамовіч

Мікола Канаш

Кастусь Рамановіч

Міхал Дубянецкі

Зора Кіпель

Міхась Ракевіч

Міхась Лічко

Васіль Мядзелец

Алесь Юршэвіч

Уладзімер Дамашэвіч

Павал Жук

Расьціслаў Лапіцкі

Анатоль Грыцкевіч

Лявон Баразна

Уладзімер Шатон

Алег Табола

Яўген Глебаў

Арлен Кашкурэвіч

Ніна Асіненка

Валянцін Тарас

Алесь Петрашкевіч

Галіна Русак

Вера Бартуль

Уладзімер Караткевіч

Ангеліна Бароўка

Генадзь Кісялёў

Юры Карачун

Мікола Прашковіч

Вячаслаў Адамчык

Уладзімер Кармілкін

Аляксей Логвін

Уладзімер Конан

Васіль Мельяновіч

Карлас Шэрман

Яўген Лугін

Рыгор Барадулін

Юрка Геніюш

Генадзь Каханоўскі

Барыс Сачанка

Генадзь Бураўкін

Віктар Тураў

Яўген Шабан

Міхась Стральцоў

Мікола Купрэеў

Пятро Драчоў

Георгі Таразевіч

Яўген Кулік

Валянцін Ждановіч

Васіль Гроднікаў

Міхась Чарняўскі

Барыс Родзіч

Анатоль Канапелька

Алесь Каралёў

Кастусь Тарасаў

Уладзімер Мулявін

Анатоль Сербантовіч

Іван Ласкоў

Вера Церлюкевіч

Вячаслаў Дубінка

Міхась Ткачоў

Ніна Мацяш

Міхась Раманюк

Яўген Будзінас

Алесь Лабанок

Валеры Сьлюнчанка

Кастусь Мысьлівец

Яўген Шатохін

Галіна Сямдзянава

Мікола Селяшчук

Віталь Скалабан

Мікола Трухан

Уладзімер Плешчанка

Мікалай Ільніцкі

Уладзімер Пузыня

Ібрагім Канапацкі

Марыя Мацюкевіч

Генадзь Карпенка

Аляксей Філіпчанка

Генадзь Грушавы

Віталь Гарановіч

Алесь Емяльянаў

Генадзь Кулажанка

Уладзіслаў Рубанаў

Валеры Масьлюк

Сяргей Кавалёў

Валеры Шаблюк

Алесь Асташонак

Уладзіслаў Пятрайціс

Уладзімер Емяльянчык

Сяргей Войчанка

Андрэй Грабаў

Анатоль Майсеня

Вераніка Чаркасава

Віктар Івашкевіч

Анатоль Сыс

Сяржук Цімохаў

Ігар Гермянчук

Арына Вячорка

Юры Завадзкі

Пётар Марцаў

Тацяна Сапач

Аляксей Мельнікаў

Сяржук Вітушка

Зьміцер Сідаровіч

Андрэй Пяткевіч

Юры Гумянюк

Віталь Сіліцкі

Юрась Бушлякоў

Дзяніс Хвастоўскі

Ўладзімер Каткоўскі

Міхал Шарамет

Ганна Ўланава

Міхал Жызьнеўскі

Аўгіньня Дзянісава

 

Паказьнік асобаў
Summary
Пра аўтара

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH