Музыка Для дзетак

Грыневіч-Матафонава Тацяна. Сотня вершаў
zoom Павялічыць малюнак

Грыневіч-Матафонава Тацяна. Сотня вершаў

30,00 p.
Колькасьць: 

Гэта падвойная складанка, многія на якой чытаюць самі аўтары, такія як Алесь Разанаў, Уладзімер Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Міхась Скобла, Сяргей Чыгрын, Віктар Шніп, Генадзь Бураўкін.

Але бальшыня гучыць у выкананьні Зінаіды Бандарэнкі, Паўла Харланчука, Яўгеніі Жуковіч ды іншых артыстаў. Частку твораў, пакладзеных на музыку, выконваюць Дзяржаўны камэрны хор, хор «Унія», сьпевакі Тацьцяна Беланогая, Аляксей Галіч, сама складальніца разам з сынам Адасем.

Прынцып адбору вершаванай сотні з вялікай нацыянальнай паэтычнай скарбонкі палягаў на школьнай праграме. Але ўвайшлі ў яго і тыя, што ўжо не вывучаюцца на ўроках. І спадарыня Тацьцяна спадзяецца, што паслухаўшы гэтыя творы ў пазаўрочны час з настаўнікамі ці нават бацькамі, вучні палюбяць роднае слова.

«Ну гэта наша адзіная задача. Для чаго мы ўвогуле жывем — для таго, каб Беларусь стала беларускай. І для гэтага трэба працаваць, і працаваць, і працаваць.»

 

ТРЭК-ЛІСТ:


CD 1:

1. Край мой беларускі, край! сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка

2. Яна адна. Р. Барадулін

3. Ад сівых гадоў. Р. Барадулін

4. Родная мова. П. Панчанка

5. Маналог Францішка Багушэвіча. сл. і муз. С. Сокалава-Воюша

6. Роднае слова. Я. Купала

7. Родныя словы. П. Броўка

8. Радзіме. А. Лойка

9. Родны край. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч

10. Роднай старонцы. Я. Лучына

11. У яго быў свет цікавы (урывак з паэмы "Сымон-музыка"). Я. Колас

12. Багдановічу. Ул. Караткевіч

13. Я хачу прайсці па зямлі. Г. Бураўкін

14. Цёплы вечар. сл. М. Багдановіча, муз. Т. Беланогай

15. Песняру. М. Багдановіч

16. Памяці Вінцука Марцінкевіча. Я. Купала

17. Жыццё закон нязменны мае. Ул. Дубоўка

18. Мая навука. Я. Купала

19. А зязюлька кукавала. сл. Я. Купалы, муз. П. Падкавырава

20. Божа, паспагадай усім. Р. Барадулін

21. Ахвяра. Ф. Багушэвіч

22. Не я пяю – народ божы. Ул. Сыракомля, пер. Я. Лучына

23. Еўфрасіння Полацкая. М. Скобла

24. Не загаснуць зоркі ў небе. сл. Я. Купалы, муз. М. Янчука, гарм. М. Равенскага

25. Рагнеда. Л. Случанін

26. Біблія. Ф. Скарына, апр. А. Разанаў

27. Не дай, Божа, сэрцам знікнуць. Я. Колас

28. Свайму народу. Я. Купала

29. Песня пра Нёман. сл. А. Астрэйкі, муз. Н. Сакалоўскага

30. Да Нёмана. А. Міцкевіч

31. Зноў вас пабачыў. Ул. Дубоўка

32. На Беларусі Бог жыве. Ул. Караткевіч

33. Ручэй. сл. Я. Коласа, муз. А. Туранкова

34. Трыялет (Калісь глядзеў на сонца я). М. Багдановіч

35. Вечар на захадзе ў попеле тушыць. М. Багдановіч

36. Трыялет (Лёгкія сняжынкі у цішы). Д. Бічэль-Загнетава

37. Падаюць сняжынкі. сл. П. Труса, муз. І. Лучанка

38. Не адчувае лес зямлі. А. Пысін

39. Бяроза. Д. Бічэль-Загнетава

40. Санет (Замёрзла ноччу шпаркая крыніца). М. Багдановіч

41. Я са шляхоў далёкіх. В. Зуёнак

42. Рукі маці. М. Танк

43. Песня пра маці. сл. Г. Бураўкіна, муз. І. Лучанка

44. Маці. Н. Гілевіч

45. Поплаў. Ул. Арлоў

46. Спатканне. М. Танк

47. Не шукай. сл. Я. Купалы, муз. Т. Беланогай

48. Радзiма. А. Разанаў

49. Добрыя весці. Цётка

50. Чалавеку патрэбна не слава. С. Грахоўскі

51. Жар-птушка. сл. Г. Бураўкіна, муз. Э. Ханка


CD 2:

1. Пагоня. сл. М. Багдановіча, муз. М. Шчаглова-Куліковіча

2. Вершы аб Вільні. У. Жылка

3. Літва! Бацькоўскі край... (урывак з паэмы "Пан Тадэвуш"). А. Міцкевіч

4. Божа мой шчодрасці. М. Танк

5. Ты прыйдзі. сл. Я. Купалы, муз. А. Атрашкевіч

6. Я спытаў чалавека. М. Танк

7. Кастусь Каліноўскі. П. Броўка

8. Арышт Кастуся Каліноўскага. А. Разанаў

9. Марыська чарнаброва. К. Каліноўскі

10. Вы ёсць. сл. Н. Мацяш, муз. Т. Грыневіч

11. Час. Я. Купала

12. Беларусам. Я. Колас

13. Гэй, малойцы! Я. Чачот

14. Ракуцёўшчына. сл. Д. Бічэль, муз. Т. Беланогай

15. Як ліст дубовы. П. Броўка

16. Над зямлёю шугае верасень. В. Зуёнак

17. Песня пра хлеб (урывак). А. Вярцінскі

18. Асенняя песня. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч

19. Хлеб-соль. С. Гаўрусёў

20. Прытча пра хлеб. М. Танк

21. Гарбуз. А. Звонак

22. Свіння і Баран. М. Скрыпка

23. Помню, помню праз гады. сл. Я. Янішчыц, муз. Т. Беланогай

24. Саманадзейны конь. К. Крапіва

25. Жыццё. А. Гарун

26. Махальнік Іваноў. К. Крапіва

27. Музыкальная камедыя. Ул. Корбан

28. Бывайце здаровы. сл. А. Русака, муз. І. Любана

29. Зайграй, зайграй, хлопча малы. П. Багрым

30. Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею. А. Гурыновіч

31. Той дзень прапаў і страчаны навекі. П. Панчанка

32. Дрэвы паміраюць. М. Танк

33. Я не ганю землі чужыя. сл. Г. Бураўкіна, муз. Л. Барткевіча

34. Першы гром. Я. Колас

35. Дала прырода мне ваду і цвердзь. В. Зуёнак

36. У парку. А. Разанаў

37. Акамянелыя волаты. М. Танк

38. Трыялет (Чыстая, вясёлая вада). С. Чыгрын

39. Летняя ночка купальная. сл. М. Шушкевіча, муз. Ю. Семенякі

40. Паэзія. В. Шніп

41. Кропля. П. Броўка

42. Шпак спявае. Г. Бураўкін

43. Матылёк. Р. Барадулін

44. Не шукай ты мяне. сл. А. Русака, муз. І. Любана

45. Дзе ты, зорка мая? А. Русак

46. Свяці, кахання чыстая зара. А. Грачанікаў

47. Маладыя гады. М. Багдановіч

48. Як я жыў без цябе? С. Грахоўскі

49. Толькі з табою. сл. А. Русака, муз. І. Любана

50. Гавары са мной па-беларуску. Я. Янішчыц

51. Песня "Прывітальная". Н. Гілевіч

52. Мая бацькаўшчына. Р. Барадулін

53. Я хаджу закаханы. сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH